Bore nastaju kao posljedica procesa starenja i utjecaja vanjskih faktora. Njihov se razvoj ne može u cijelosti spriječiti, ali se može znatno usporiti i smanjiti. Od malih nogu potrebno je čuvati se od dugotrajnog izlaganju suncu, osobito u razdoblju od 10 do 16 sati, kada je sunce najjače. Pušenje, smog, prehrana, stil života, kao i drugi faktori imaju velik utjecaj na nastanak bora. Kao najveće krivce za razvoj bora, osim starenja, možemo navesti stres, sunce i pušenje.

Bore možemo podijeliti na one nastale zbog starenja, one koje su nastale kao posljedica vanjskog utjecaja te one nastale kombinacijom starenja i vanjskih utjecaja. Kao zasebnu grupu bora navodimo mimičke bore koje nastaju uslijed nepravilnog korištenja mimičkih mišića na licu, čiji pokreti odaju različite izraze lica. Mimičke bore nemaju nikakve veze sa starenjem jer se počinju javljati nakon 20-ih godina. U mimičke bore ubrajamo one na čelu, između obrva, oko očiju i kutova usana. Kako bi se bore smanjile potrebno je prvo odrediti o kojoj se vrsti bora radi, te potom izabrati metodu i sredstvo koji daju najbolje rezultate. Stil života, prehrana, dovoljan unos vode i antioksidansa uz fizičku aktivnost znatno smanjuju razvoj bora. Najnovija istraživanja dokazala su kako je nakon 30-ih godina potrebno započeti preventivne tretmane kako bi se spriječio i smanjio razvoj bora. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom više raznih metoda ili tretmana.

Za najbrže informacije o tretmanima ili brzo naručivanje nazovite odmah 01/4828-961

Besplatne online konzultacije

Opišite doktoru Kaliterni Vaše stanje ili pošaljite sliku i doktor Kaliterna će Vam se osobno javiti sa stručnim savjetom i rješenjem.

Pitajte doktora Kaliternu

Za najbrže informacije o tretmanima ili brzo naručivanje nazovite odmah

01/4828-961

Besplatne online konzultacije

Opišite doktoru Kaliterni Vaše stanje ili pošaljite sliku i doktor Kaliterna će Vam se osobno javiti sa stručnim savjetom i rješenjem.

*Vaša privatnost je apsolutno sigurna i Vaša pitanja čita isključivo doktor Kaliterna

Pitajte doktora Kaliternu